ЗА НАС

АЛЕКС КОЛОР е фирма која е целосно специјализирана за изработка на комплетни решенија за фасади на објекти.

Уште од самите почетоци стратешка определба на фирмата е изведба на фасади со висок квалитет, во согласност со меѓународните стандарди.

Компанијата својот развој го насочува кон потребите и побарувањата на пазарот. Својата деловна стратегија ја гради во континуитет во соработка со своите клиенти, која се базира на концептот на долгорочни деловни односи. 

 

Fasada

Нашиот стручен тим, со цел да биде во тек со најновите технологии, и истите успешно да бидат имплементирани, посетува стручни семинари. Со ова се овозможува усовршување на процесот на изработка, постигнување на врвни резултати и квалитет на изработката на фасадите.