fasadni-sistem

Фасадни системи и енергетски решенија

Добрата топлотна изолација на фасадата ги намалува трошоците за загревање во зима и ладење во летните денови, ја зголемува удобноста и придонесува за одржлив развој на животната средина. Инвестицијата на фасадниот систем бара квалитетни материјали како и професионална изведба при вградување на истите. JUB-овата професионалност ви е на располагање при изборот на материјали и нијанси за фасада.

Градежен "стиропор"

При градба на куќите една од најважните работи е вистинска и правилно изведена топлотна изолација од темелите до кровот. Влажните простории не се погодни за живеење, штетни се за здравјето и ја уништуваат опремата.
градежен-стиропол