ПОВОЛНОСТИ

Фасадата е вредна инвестиција. Токму затоа, во пресрет на потребите на своите клиенти, Алекс Колор овозможува плаќање на рати!!!

Одложеното плаќање е најчест избор на потрошувачите, бидејќи нуди поволности кои не треба да се занемарат:
– наместо да чекате и штедите со години за да го удостоите својот објект со квалитетна фасада, фасадата ја правите сега, а ја плаќате во иднина
– плаќањето на рати не го оптоварува вашиот буџет наеднаш-вие и понатаму имате средства на сметката кои можете да ги искористите за други потреби
– бројот на ратите го одредувате вие, во зависност од вашите платежни способности

Плаќањето на рати е овозможено преку:
1. Кредитните картички на Тутунска банка на максимум 12 рати без камата
2. Потрошувачки кредит на Тутунска банка на максимум 72 рати со минимална каматна стапка

Handshake

Критериуми за аплицирање:
– да сте редовно вработени
– да имате редовни месечни примања од минимум 8000 денари
– да не сте постари од 67 години

За аплицирање потребни ви се следните документи:
– потврда за редовен работен однос со износ на плата
– извод од трансакциска сметка
– фотокопија од лична карта
– фотокопија од последна платена сметка (струја, вода)
– пополнување апликација за кредит во просториите на Алекс Колор

Напомена!!!
Можноста за плаќање на кредит важи подеднакво за:
– изработката на фасада
– набавка на сите потребни материјали за фасада.